Muzeum Gdańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wirtualne zwiedzanie Muzeum Gdańska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz audytu dostępności cyfrowej, przeprowadzonego przez firmę Altix.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Andrzej Gierszewski

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 512418751

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Gdańska składa się z 10 oddziałów, w tym:

Pięciu oddziałów obsługujących ruch zwiedzających przez cały rok kalendarzowy, tj.:

 • Ratusza Głównego Miasta Gdańska,
 • Dworu Artusa,
 • Domu Uphagena,
 • Muzeum Bursztynu,
 • Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.

Trzech oddziałów czynnych w letnim sezonie turystycznym, tj.:

 • Kuźni Wodnej w Oliwie,
 • Wartowni nr 1 na Westerplatte,
 • Muzeum Nauki Gdańskiej.

Dwóch oddziałów w budowie, albo zamkniętych z powodu prac organizacyjnych, tj.:

 • Twierdzy Wisłoujście,
 • oddział główny Muzeum Gdańska (w organizacji).

Kancelaria i biura Muzeum Gdańska

 • główne wejście: ul. Piwna 35/37,
 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników,
 • Kancelaria Muzeum, gabinet Dyrektora oraz Sala Edukacyjna są dostępne z poziomu ulicy,
 • w budynku znajdują się bariery pionowe. Do części pokoi można dostać się tylko za pomocą schodów,
 • budynek wyposażony jest w windę. Winda nie zatrzymuje się na wszystkich piętrach biur, zapewnia dostęp do sal wystawowych zwiedzającym poruszającym się na wózkach,
 • toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się łącznikach komunikacyjnych, na trasie winda – sala wystawowa.

Muzeum Bursztynu - oddział czynny cały rok

 • do oddziału prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się od ulicy Rajskiej,
 • wejście wolne od barier znajduje się z drugiej strony budynku, od strony Domu Młynarza. Ze Skweru Heweliusza do Wielkiego Młyna prowadzi niski podjazd,
 • na każdym poziomie znajduje się plan tyflograficzny obiektu,
 • na każdy poziom można dostać się za pomocą windy,
 • toaleta dla osób z ograniczeniami ruchu znajduje się na poziomie 0,
 • w toaletach znajdują się przewijaki dla dzieci,
 • korytarze i przejścia są wystarczająco szerokie, aby swobodnie manewrować wózkiem,
 • część wystaw jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku,
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających. Parking całodobowy, strzeżony znajduje się przy ul. Katarzynki 4, ok. 200 metrów od obiektu,
 • jedno ze stanowisk kasowych jest wyposażone w pętlę indukcyjną.

Ratusz Głównego Miasta - oddział czynny cały rok

 • główne wejście: ul. Długa 46/47,
 • wejście dla osób poruszających się na wózkach: ul. Piwna 35/37,
 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników,
 • oddział wyposażony jest w windę, dowożącą osoby na wszystkie poziomy sal wystawowych. Przyciski w windzie opisane są alfabetem Braille’a. Podawany jest również komunikat głosowy w języku polskim. Winda nie dojeżdża na punkt widokowy,
 • toalety dla osób poruszających się na wózkach mieszczą się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. Wejście znajduje się na łącznikach komunikacyjnych, na trasie winda – sala wystawowa,
 • większość sal wystawowych jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Osoby poruszające się na wózkach, proszone są o zgłoszenie chęci zwiedzenia Ratusza z minimum jednodniowym wyprzedzeniem (jeden dzień roboczy),
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających,
 • między poszczególnymi salami występują progi i nierówności poziomów,
 • w oddziale dostępne są dwie szatnie (obok kasy biletowej – zawsze czynna, Sień Niska - czynna podczas wydarzeń specjalnych). W szatni obok kasy biletowej znajdują się szafki do przechowywania bagażu. W szatni należy pozostawić większe bagaże oraz plecaki. Wózki dziecięce należy pozostawić na dziedzińcu Ratusza,
 • jedno ze stanowisk kasowych jest wyposażone w pętlę indukcyjną,
 • Ratusz Głównego Miasta obok funkcji muzealnej pełni także funkcje recepcyjne podczas szczególnie istotnych dla miasta, regionu i kraju uroczystości i wydarzeń. Prosimy przed odwiedzeniem oddziału upewnić się o jego dostępności.

Galeria Palowa w Ratuszu Głównego Miasta - czynna cały rok

 • wejście: ul. Długa 46/47, Ratusz Głównego Miasta,
 • wejście do galerii i przestrzeń pozbawione są barier w postaci progów i stopni,
 • przy galerii znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z ograniczeniami ruchu,
 • w toalecie znajduje się przewijak dla dzieci.

Dwór Artusa - oddział czynny cały rok

 • do oddziału prowadzą dwa wejścia,
 • główne wejście: Długi Targ 43/44. Na przedproże budynku prowadzi 6 stopni,
 • wejście dla osób korzystających z wózków inwalidzkich: z drugiej strony budynku, ul. Chlebnicka 1,
 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszającyc się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników,
 • w kasie Dworu Artusa dostępny jest podręczny przewodnik po obiekcie w alfabecie Braille’a wraz z kartami tyflograficznymi,
 • przejście pomiędzy pierwszą a drugą salą jest wąskie, występuje jeden wysoki stopień,
 • w budynku dostępna jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach,
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających,
 • oddział wyposażony jest w szatnię oraz szafki do przechowywania bagażu podręcznego,
 • Dwór Artusa obok funkcji muzealnej pełni także funkcje recepcyjne podczas szczególnie istotnych dla miasta, regionu i kraju uroczystości i wydarzeń. Prosimy przed odwiedzeniem oddziału upewnić się o jego dostępności.

Dom Uphagena - oddział czynny cały rok

 • do oddziału prowadzi jedno wejście: znajduje się od ul. Długiej, z poziomu chodnika,
 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników,
 • oddział nie jest wyposażony w windę. Część przejść jest wąska, pomiędzy salami występują progi,
 • toalety znajdują się na parterze w pobliżu kasy biletowej. W obiekcie nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • na parterze, w pobliżu toalety, dostępna jest szatnia dla zwiedzających.

Muzeum Poczty Polskiej - oddział czynny cały rok

 • do oddziału prowadzi jedno wejście,
 • główne wejście: Plac Obrońców Poczty Polskiej 1,
 • do wejścia prowadzi siedem stopni. W tym momencie nie ma w obiekcie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • budynek nie jest wyposażony w windę,
 • w obiekcie znajduje się szatnia oraz toaleta. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum Nauki Gdańskiej - oddział czynny tylko w sezonie letnim

 • do oddziału prowadzi jedno wejście,
 • główne wejście: po prawej stronie głównego wejścia do kościoła. Oddział znajduje się w wieży kościoła św. Katarzyny, wejście przez wąską klatkę schodową, o stromych, kręconych schodach (sześćdziesiąt sześć stopni),
 • oddział niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na lokalizację w wieży kościelnej,
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających. Parking całodobowy, strzeżony znajduje się przy ul. Katarzynki 4, ok. 160 metrów od obiektu (ok. 90 miejsc),
 • brak toalety (montaż sanitariatów jest niemożliwy ze względu na usytuowanie oddziału w zabytkowej wieży).

Wartownia Nr 1 na Westerplatte - oddział czynny tylko w sezonie letnim

 • do oddziału prowadzi jedno wejście,
 • budynek nie jest dostosowany do zwiedzania przez osoby poruszające się na wózkach. Ze względu na pierwotną funkcję – obronną – przejścia są bardzo wąskie (ok. 60 cm). Do budynku prowadzi sześć stopni, brak podjazdu,
 • oddział nie posiada parkingu dla zwiedzających. Najbliższy oddalony jest od obiektu o ok. 50 metrów, znajdują się na nim dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,
 • budynek jest jednopoziomowy,
 • w budynku nie ma toalety ani szatni. Najbliższa toaleta dostępna jest sezonowo (w okresie letnim, toaleta przenośna znajduje się na terenie półwyspu).

Kuźnia Wodna w Oliwie - oddział czynny tylko w sezonie letnim

 • do obiektu prowadzi jedno wejście,
 • w obiekcie brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • w odległości około 60 m od budynku znajduje się parking,
 • zejście do warsztatów prowadzi po stromych schodach,
 • w budynku nie ma szatni, sezonowo instalowana jest toaleta przenośna,
 • nawierzchnia wokół obiektu i w środku jest nierówna, może być śliska.

Twierdza Wisłoujście

 • oddział nieczynny ze względu na prace remontowo-budowlane.

Zespół Przedbramia ulicy Długiej

 • oddział w organizacji,
 • obecnie dla zwiedzających dostępny jest tylko dziedzieniec budynku,
 • nawierzchnia chodnika na dziedzińcu oraz wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników.

Pozostałe informacje

 • W oddziałach muzeum, ze względu na ich zabytkowy charakter i obecności na obszarach Pomników Historii RP pod ścisłym nadzorem organów konserwatorskich, nie można wprowadzić rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami (np. wind, podjazdów, oznaczeń poziomych etc.) bez głębokiej ingerencji w substancję zabytkową, bądź z naruszeniem zasad organizacji ruchu drogowego.
 • Do wszystkich obiektów można wejść z psem przewodnikiem/psem asystującym. Specyfika niektórych obiektów może utrudniać pracę psa asystenta. W razie wątpliwości, zalecamy przed wizytą skontaktowanie się z naszym koordynatorem ds. dostępności.